Loading...
nl

Privacybepalingen

De privacybepalingen zijn een aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden.

DateToo.com, gevestigd in Apeldoorn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacybepalingen leggen uit hoe we jouw persoonlijke informatie verzamelen.

Lees alsjeblieft onderstaande voordat je gebruik gaat maken van deze website voordat je persoonlijke informatie (te lezen onder alinea 'Persoonsgegevens die wij verwerken') verzend. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met onderstaande privacybepalingen.

Deze privacybepalingen kunnen sinds je eerste bezoek zijn gewijzigd. Elke aanpassing zal worden vermeld en zijn alleen van toepassing vanaf nu en voor acties in de toekomst. Niet voor acties uit het verleden. Het wordt dus aanbevolen de privacybepalingen zo nu en dan te lezen zodat je begrijpt hoe persoonlijke informatie wordt gebruikt en wordt opgeslagen.

Nb. de privacybepalingen zijn alleen voor de huidige website bedoeld. Wanneer jij zelf linkt naar andere websites gelden de privacybepalingen voor die website.


Contactgegevens
Het adres is bij ons bekend en op aanvraag beschikbaar. Stuur ons een bericht via "Benader ons".
Website: DateToo website
Stuur een bericht via "Benader ons" of een e-mail aan dit mailadres.

Mark is de Functionaris Gegevensbescherming van DateToo.com Hij/zij is te bereiken via de e-mail of stuur hem een bericht via de website (voor geregistreerde leden).

Persoonsgegevens die wij verwerken
DateToo.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
DateToo.com verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 • ras;
 • godsdienst of levensovertuiging.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DateToo.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • DateToo.com analyseert je gedrag op de website niet maar gebruikt de beantwoorde profielvragen om daarmee diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Namelijk: goede, juiste en hopelijk betrouwbare matches.

Geautomatiseerde besluitvorming
DateToo.com neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DateToo.com) tussen zit. DateToo.com gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • het datingscript (het uitzien en werking van de website) en datingalgoritme van Skadate (skadate.com). Voorbeeld: "ik ben persoon X uit Y en zoek persoon Z met deze voorwaarden". Het script zoekt dan overeenkomende profielen.
 • Voor de geautomatiseerde betaalverwerking maken wij gebruik van PayPal© of betaalplatform ICEPAY (icepay.nl).
  Na 1. abonnementselectie op DateToo.com en 2. betaling bij één van deze twee platformen krijgt 3. de gebruiker automatisch door onze software het gekozen abonnement toegewezen. Dit abonnement stopt automatisch aan het eind van de gekozen termijn.
  Zodoende hoeft een gebruiker van de website na zijn betaling niet te wachten totdat iemand van onze administratie hem/haar het abonnement heeft gegeven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DateToo.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld: profielen met profielen matchen.
Wij hanteren een oneindig durende bewaartermijn voor profielen en dus persoonsgegevens. Immers, (terugkerende) leden kunnen inloggen 24/7, 365 dagen per jaar. Men kan zich alleen inschrijven wanneer zij akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen.
Leden kunnen te allen tijde zichzelf uitschrijven door hun profiel te verwijderen of de DateToo-administratie een e-mail te sturen met het verzoek of dit te doen. Door deze actie worden alle persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
DateToo.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DateToo.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DateToo.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DateToo.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Veilig internetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via 'Je profiel bewerken'. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. DateToo.com zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. DateToo.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DateToo.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via de e-mail.
DateToo.com heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • Wachtwoorden worden versleuteld in de database opgeslagen. Niemand, zelfs DateToo niet, kan dit wachtwoord zien.
 • We controleren alle nieuwe profielen handmatig op frauduleuze bedoelingen, ook wel: nepprofielen. Deze worden meteen verwijderd. Ondanks deze actie kan het gebeuren dat er een nepprofiel actief is. Andere leden kunnen hier gemakkelijk melding van maken, ook wel 'rapporteren aan de DateToo-administratie.

Verjaardagen

Google this
Wachtwoordbeveiligde foto
Wachtwoordbeveiligde foto
Wachtwoordbeveiligde foto