Loading...
nl

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij DateToo.com.
Als je doorgaat met inschrijven op deze website, stem je in en conformeer je je aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden.
Dit document verklaart onze relatie, met dito rechten en plichten, met jou als gebruiker/lid van deze website.

Deze algemene voorwaarden maakt gebruik van de privacybepalingen waarin o.a. de regels omtrent de AVG staan beschreven.
Deze kan je hier vinden.


Voorwaarden voor inschrijving
Vastgesteld op 1 oktober 2009 • 1. DateToo staat alleen open voor alleenstaanden van 18 jaar en ouder die op zoek zijn naar een duurzame en monogame relatie.


 • 2. Het gericht zoeken van een erotisch getint contact is uitdrukkelijk niet toegestaan.


 • 3. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.


 • 4. Per persoon mag maar 1 profiel op de site aanwezig zijn.


 • 5. Via DateToo mogen geen berichten worden verstuurd die grof, niet respectvol, bedreigend of obsceen zijn of die anderszins in strijd zijn met de wetgeving of de goede zeden.


 • 6. DateToo mag op geen enkele wijze worden gebruikt andere leden aan te sporen tot aankoop van producten anders dan op het forum, tot het deelnemen aan activiteiten of tot het bezoek van sites.


 • 7. Het is niet toegestaan in het profiel onwaarheden te plaatsen.


 • 8. Het is niet toegestaan in de nick name of enig ander openbaar gedeelte van het profiel een verwijzing te maken naar herkenbare persoonsgegevens te weten naam, telefoonnummer, e-mailadres en/of website.


 • 9. Tevens is het niet toegestaan een verwijzing op te nemen naar profielen op andere sites.


 • 10. DateToo kan een lid bij gebleken wangedrag of misbruik tijdelijk of permanent afsluiten van gebruik van DateToo en stelt het lid daarvan per e-mail en voorzien van een motivatie op de hoogte. Er vindt geen terugbetaling plaats van eventueel gedane betalingen.


 • 11. De beveiliging van de internetsite is van uitstekende kwaliteit. Desondanks kan DateToo niet garanderen dat de informatie die het lid invoert niet door anderen kan worden getraceerd of dat uw gegevens altijd beschikbaar zijn of niet verloren kunnen gaan.


 • 12. DateToo is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor welke informatie van (proef)leden door u verkregen via DateToo, noch voor daaruit voortvloeiende gevolgen.


 • 13. DateToo is niet verplicht berichtenverkeer te controleren maar behoudt zich wel het recht voor dat te doen teneinde de naleving van de voorwaarden te controleren.


 • 14. DateToo is gerechtigd alle noodzakelijke correspondentie te voeren inzake DateToo daarbij gebruikmakend van het door het lid verstrekte e-mailadres.


 • 15. Er kan maximaal 1 keer per 3 jaar gebruik worden gemaakt van gedane aanbiedingen en/of proeflidmaatschappen. • Herroepingsrecht


  • Artikel 16. Opzegging Consument

  • 16.1 Een betaald Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode, met inachtneming van de Thuiswinkelvoorwaarden. Het abonnement stopt automatisch.


  • 16.2 Het betaalde Lidmaatschap is opzegbaar maar het abonnementsgeld zal niet worden uitgekeerd met inachtneming van artikel 16.5 (herroepingsrecht).


  • 16.3 Het (betaalde) lidmaatschap kan opgezegd worden via een privé bericht aan de moderator (Mark) op de website of via e-mail. De Consument ontvangt op het bij DateToo.com bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging. De consument kan, wanneer te zijn ingelogd, ook zelf zijn profiel verwijderen.


  • 16.4 Ongeacht of het (betaalde) Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert DateToo.com op verzoek van de Consument te allen tijde het profiel van de Consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Consument.


  • 16.5 De Consument heeft 14 dagen dagen na het aangaan van het Lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 6 van de Thuiswinkelvoorwaarden. Als de Consument hiervan gebruik maakt, maar de Consument heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van de DateToo.com, dan is DateToo.com gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Naar gelang de duur van het abonnement is dit tenminste 20% van deze abonnementsprijs met een maximum van 75% van de abonnementsprijs.
   DateToo.com vraagt de Consument nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de Consument hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als de consument toch herroept.

   Om het herroepingsrecht uit te oefenen dien je ons via een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per e-mail) op de hoogte te stellen dat je een beroep doet op je herroepingsrecht. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons opgestelde modelformulier voor herroeping (zie de link onderaan deze pagina), maar bent hiertoe niet verplicht.

   Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

   Gevolgen van de herroeping
   Als je de overeenkomst herroept ontvang je de betaling, binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing om de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Wij betalen het oorspronkelijke bedrag minus gemaakte kosten terug. Dit is tenminste 20% van de abonnementsprijs met een maximum van 75% van de abonnementsprijs.

   Je kunt moderator Mark een privébericht sturen of een e-mail sturen naar onderstaand adres met optionele gebruikmaking het herroepingsformulier:


   [email protected] onder vermelding van je gebruikersnaam/e-mailadres.


   Klik hier om het herroepingsformulier te downloaden.

Verjaardagen

Google this
Wachtwoordbeveiligde foto
Wachtwoordbeveiligde foto
Wachtwoordbeveiligde foto